Basisschool De Boge

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

  • Schoolfoto van Basisschool De Boge
  • Schoolfoto van Basisschool De Boge
  • Schoolfoto van Basisschool De Boge
  • Schoolfoto van Basisschool De Boge

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool De Bôge in Hemrik; ruim baan voor ieders talent!

Welkom op de schoolpagina van OBS De Bôge. Een kleinschalige school in een groene omgeving. We werken in 4 combinatiegroepen, waar verschillen tussen kinderen als vanzelfsprekend worden ervaren en uitgangspunt zijn voor het onderwijsaanbod. Op onze school heerst een goede sfeer en goed pedagogisch klimaat. 

We zijn trots op ons talentenlokaal. Talenten laten zien wie je echt bent, wat je graag doet en waar je plezier van krijgt. Op onze school mogen leerlingen eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.

Wij nodigen u van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismaking en rondleiding. 

Tot ziens op De Bôge!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Effectief onderwijs
  • Aandacht voor talenten
  • Oplossingsgericht werken
  • Samenwerking met omgeving
  • Gelegen in een groene omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Bôge is een fijne kleinschalige basisschool in Hemrik. Er wordt gewerkt vanuit de principes van het oplossingsgericht werken. Dat houdt dat er op een positieve manier toegewerkt wordt naar een optimale situatie. De nadruk ligt op wat werkt en wat goed gaat. We gaan er vanuit dat elke mens het beste uit zichzelf en een ander wil halen. De kracht zit in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en leerkrachten voor elkaars welbevinden, het leerproces en de omgang met elkaar. Deze mindset en aanpak zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een goed onderwijsaanbod en ruimte voor talentonwikkeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse Opvang De Bôge

Kinderopvang Esther verzorgt op dinsdag- en donderdag middag de BSO in Hemrik, in het BSO-lokaal van De Bôge. Op maandag wordt BSO aangeboden in De Telle in Wijnjewoude. Kinderen worden daarvoor vanuit school opgehaald.

De BSO is er voor ontspanning na een schooldag. Samen gaan we uit school eten en drinken, daarna doen we binnen of buiten activiteiten. Willen kinderen iets anders doen, dat is uiteraard mogelijk. Vrij spelen hoort er natuurlijk ook bij.

Uw kind aanmelden voor de BSO

Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO? Neem gerust contact op met kinderopvang Esther of zoek contact op via school. Aanmelden kan via de website of per mail.

Contact gegevens

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Esther Russchen: kinderopvangesther@outlook.com

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een leerling zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Daarom besteden we op De Bôge veel tijd aan een goed pedagogisch klimaat. Met onze oplossingsgerichte aanpak werken we preventief en hoeven we maar weinig problemen achteraf op te lossen. Door regelmatig met leerlingen in gesprek te gaan en door leerling- en oudervragenlijsten in te laten vullen hebben wij goed zicht op veiligheid op school en reageren we adequaat als het nodig is. De documenten in dit hoofdstuk geven een meer gedetailleerd beeld van onze manier van werken.

Terug naar boven