Basisschool De Boge

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

  • Schoolfoto van Basisschool De Boge
  • Schoolfoto van Basisschool De Boge
  • Schoolfoto van Basisschool De Boge
  • Schoolfoto van Basisschool De Boge

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool De Bôge in Hemrik; ruim baan voor ieders talent!

Op deze pagina vindt u allerlei informatie over onze prachtige en kleinschalige dorpsschool. Op onze school werken we in 4 combinatiegroepen.
Wij zijn een school waarin verschillen tussen kinderen als vanzelfsprekend worden ervaren en uitgangspunt zijn voor het onderwijsaanbod.
Op onze school heerst een goed pedagogisch klimaat en er is een goede sfeer. Op De Bôge handelen we vanuit de principes van het oplossingsgericht werken.
Centraal in onze school gelegen is het talentenlokaal. Je vindt hier onder andere de meest uiteenlopende gereedschappen en materialen. Talenten laten zien wie je echt bent, wat je graag doet en waar je plezier van krijgt. Op onze school mogen leerlingen eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. 

Om ons onderwijs echt te zien en te ervaren, nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding op De Bôge. 

Tot ziens in Hemrik!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oplossingsgericht
  • Dorpsschool
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Talentontwikkeling
  • Ruimtelijke omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Bôge is een kleinschalige basisschool. Hemrik is een dorp met ongeveer 750 inwoners. Onze leerlingen komen zowel uit Hemrik als de omliggende dorpen. We werken op De Bôge met vier combinatiegroepen. 
De kracht van een kleine school is dat leerlingen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen. De leerkrachten kennen elk kind en er is een groot gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een leerling zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Daarom besteden we op De Bôge veel tijd aan een goed pedagogisch klimaat. Met onze oplossingsgerichte aanpak werken we preventief en hoeven we maar weinig problemen achteraf op te lossen. Door regelmatig met leerlingen in gesprek te gaan en door leerling- en oudervragenlijsten in te laten vullen hebben wij goed zicht op veiligheid op school en reageren we adequaat als het nodig is. De documenten in dit hoofdstuk geven een meer gedetailleerd beeld van onze manier van werken.

Terug naar boven