Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte

Nicolaaswei 10 8584 VW Hemelum

  • Schoolfoto van Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte
  • Schoolfoto van Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte
  • Schoolfoto van Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte

In het kort

Toelichting van de school

Met veel plezier heten wij u welkom ons schoolvenster. Via ons venster informeren wij u over de gang van zaken op school. Wij geven les op een eigentijdse en moderne manier om uw kinderen goed voorbereid naar het vervolg onderwijs te laten gaan. Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de carrière van uw kind

De kinderen op onze school behalen goede resultaten waar we trots op zijn. Samen met de ouders zetten we onderwijs neer wat werkt. In dit venster kunt u lezen hoe wij ons onderwijs inrichten en wat onze visie is. Mocht u vragen hebben, u bent van harte welkom voor een toelichting. In een persoonlijk gesprek kunnen wij  u alles vertellen over onze school

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede sfeer
  • Groepsdoorbrekend
  • Iedereen hoort erbij
  • Samenwerken
  • Hoofd, hart en handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

N.B.B. “De Barte” schept een sfeer waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn eigen mogelijkheden op verstandelijk terrein, motorisch/ fysisch maar ook op sociaal en emotioneel vlak. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie.

Wij richten het onderwijs zo in dat elk kind bij bepaalde vakken op zijn/haar niveau wordt aangesproken en vanuit dat niveau wordt uitgedaagd om zich nieuwe leerstof eigen te maken.      

Wij werken met de kinderen aan een veilig schoolklimaat. Hoe we met elkaar omgaan is voor ons belangrijk. In de groep wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Wij werken met de erkende methode Kanjertraining om een veilig leerklimaat te creëren en te verbeteren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen hebben pauze van 11.45 tot 12.15 waarbij de kinderen samen met de leerkracht eten. Tijdens het eten worden de mooiste gesprekken gevoerd. Er is een huiselijke situatie. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven