Basisschool Dr Landman

Kloosterstraat 30 5268 AC Helvoirt

Schoolfoto van Basisschool Dr Landman

In het kort

Toelichting van de school

Visie

Wij gaan uit van de talenten van ieder mens. We hebben veel vertrouwen in de kracht van ieder individu. We willen eruit halen wat erin zit: ieder mens presteert op zijn of haar eigen niveau. Ieder mens heeft zijn of haar eigen talenten. De kinderen en ouders bij ons op school krijgen persoonlijke aandacht. We werken op een enthousiaste manier aan de ontwikkeling van kinderen. Wij sluiten aan op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen in een veilige en uitdagende leeromgeving. We zijn trots op alle kinderen. Iedereen blinkt ergens in uit! Wij halen talenten bij kinderen naar boven. Een betere wereld begint bij goed onderwijs. We werken aan vier pijlers waarop we ons onderwijs willen baseren:

• Eigenaarschap: ieder kind en ieder teamlid verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling.

• Rijke leeromgeving: we bieden kinderen op niveau een rijke leeromgeving met uitdagende materialen.
• Talentontwikkeling: we zien en benutten talenten van teamleden en ontplooien die van kinderen.

• Betekenisvol onderwijs: we bieden onderwijs aan in een betekenisvolle context. 

Missie

Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden trots op zijn. Wij zijn trots op het gene wat we samen voor elkaar weten te krijgen. Dit alles doen we samen met alle betrokkenen. Samen zijn we uniek.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
345
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven