Basisschool Dr Landman

Kloosterstraat 30 5268 AC Helvoirt

  • Schoolfoto van Basisschool Dr Landman
  • Schoolfoto van Basisschool Dr Landman
  • Schoolfoto van Basisschool Dr Landman
  • Schoolfoto van Basisschool Dr Landman
  • Schoolfoto van Basisschool Dr Landman

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn school met PIT

We zijn trots op alle kinderen. Iedereen blinkt ergens in uit! Wij halen talenten bij kinderen naar boven. Een betere wereld begint bij goed onderwijs. Beter onderwijs begint bij leerkrachten die het verschil maken. Dit verschil wordt gemaakt als de leerkracht op zoek gaat naar het gene dat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Op Dr. Landman zorgen wij voor optimaal onderwijs voor alle kinderen, waarbij teamleden de kans krijgen hun talenten te verdiepen en elkaar te inspireren. Wij zijn een lerende school waarin alle teamleden voortdurend onderzoeken hoe zij zich kunnen excelleren om alle kinderen in hun ontwikkeling te laten groeien.

Plezier: Op de Landman gaan kinderen met plezier naar school.

Inzet: Bij ons op school wordt er van het personeel, van de leerlingen en ouders inzet verwacht.

Talent: Iedereen heeft talenten die wij graag naar boven halen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven