Kindcentrum De Rakt

Baroniehof 212 5709 HD Helmond

Schoolfoto van Kindcentrum De Rakt

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze Stichting maakt gebruik van een vervangingspool waarin vervangers beschikbaar zijn voor de verschillende scholen.

Bij Kindcentrum De Rakt wordt minimaal gebruik gemaakt van bijzonder verlof. In de meeste gevallen is er bij deze vorm van verlof een ruilconstructie waardoor collega's van werkdagen wisselen om geen externe vervangers in te hoeven schakelen.

Bij kortdurend ziekteverlof wordt eerst gekeken of de eigen duo collega of een andere collega het verlof kunnen vervangen. Op die manier is er zoveel mogelijk continuïteit voor kinderen en ouders en is het overnemen van de lessen goed geregeld.

Wanneer er toch gebruik gemaakt moet worden van een externe vervanger krijgt deze altijd een maatje toegewezen zodat deze als vraagbaak kan dienen.

In gevallen waar echt geen vervanging gevonden kan worden, kan het voorkomen dat een groep verdeeld wordt over de andere groepen. Dit is dan voor maximaal 1 dag!

Voor de opvang (PSZ en BSO) geldt dat ook eerst binnen het eigen personeelsbestand gekeken wordt of iemand extra ingezet kan worden.

Gelukkig is het percentage ziekteverzuim op Kindcentrum De Rakt erg laag.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt elke week gebruikt gemaakt van twee vakleerkrachten kunstzinnige vorming, die wekelijks aanwezig zijn.
De focus in het huidige schooljaar ligt voor alle groepen op het beeldende vlak en bij het muziekonderwijs. Er zijn ook studiemomenten verzorgd door de vakleerkrachten om intern de andere collega's op dit onderdeel verder te professionaliseren. Drie collega's volgens samen met de muziekspecialist daarnaast nog een aanvullende cursus tot ondersteuner/ coördinator per leeftijdsgroep kinderen verdeeld in onder-, midden- en bovenbouw (groep peuters t/m groep 2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8)

Daarnaast zijn twee collega's geschoold als techniekcoördinator en zij zetten hun expertise ook school-breed in t.b.v. alle leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven