Kindcentrum De Rakt

Baroniehof 212 5709 HD Helmond

Schoolfoto van Kindcentrum De Rakt

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Kindcentrum De Rakt. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, samen leven
  • Jij maakt het verschil !
  • Leren vanuit betrokkenheid
  • Onderwijs & Opvang
  • Kunstzinnige vorming& Techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum De Rakt werkt met een continurooster. Dit tussenschoolse opvang is geregeld door de leerkracht. Kinderen eten in gemengde leeftijdsgroepen op maandag, dinsdag en donderdag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven