De Bundertjes

Basstraat 208 5702 SM Helmond

  • Kindcentrum De Bundertjes heeft 2 gebouwen. Kinderopvang, peuteropvang en groep 1 t/m 5 zijn gehuisvest aan de Basstraat.
  • In het gebouw aan de Harmoniestraat zijn de groepen 6 t/m 8 te vinden en ook de BSO.
  • Het schoolplein aan de Basstraat is ingericht volgens het 'natuurlijk buiten spelen' concept. Veel groen en natuurlijke materialen die gebruikt worden in het spel van de kinderen.
  • De beide gebouwen staan dicht bij elkaar. Ze worden slechts gescheiden door een straat.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Bundertjes. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school. Waar nodig staat een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Basisschool De Bundertjes is onderdeel van Kindcentrum De Bundertjes. Samen met kinderopvang, peuterspeelzaal, TSO en BSO bieden we een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op onze website (www.bundertjes.nl) vindt u hierover meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van basisschool De Bundertjes zijn verdeeld over 15 groepen. Er zijn 4 groepen 1/2,  twee groepen 3, groep 4,4/5 , 5,  6, 7 en 8. De gemiddelde groepsgrootte is 23 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kaat Kinderopvang is onze opvangpartner binnen Kindcentrum de Bundertjes.  Integraal Kindcentrum (IKC) de Bundertjes bestaat uit:

Dagopvang voor 0 tot 4 jarigen

Peuterspeelzaal

Buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jarigen

Tussenschoolse opvang

Basisschool

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven