Vrijeschool Peelland

Helmondselaan 71 5702 NM Helmond

  • Wij leren samen met en van elkaar.
  • Ons onderwijs kenmerk zich door de fantasie van de kinderen te activeren.
  • Schoolfoto van Vrijeschool Peelland
  • Wij zijn veel buiten met de leerlingen, in alle jaargetijden gaan wij naar buiten, de kinderen zijn daar middels laarzen ook op voorbereid.
  • In het hoofdonderwijs wordt de verwerking onder anderen gedaan middels kunstzinnige vormen.

In het kort

Toelichting van de school

. Op een Vrijeschool leer je voor het leven. De leerkracht blijft van groep 3 t/m 8 verbonden aan de klas.

Vrije School Peelland is een basisschool in Helmond hartje waar kinderen zich in een rijke leeromgeving kunnen ontwikkelen. Ons bijzondere leerplan zorgt ervoor dat kinderen zich cognitief, creatief en sociaal kunnen ontwikkelen. Het ideaal van het vrijeschoolonderwijs is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot vrij denkende, zelfstandige mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor medemens en natuur. Wij leren het kind hoofd, hart en handen te gebruiken

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Worden wie je bent
  • Vrije persoonlijkheid
  • Kunstzinnig
  • Verbinding
  • Verwondering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeacht het leerlingenaantal gaat het bij een vrijeschool om de aandacht voor ieder kind.  Dat uit zich onder meer in het uitreiken van een getuigschrift aan het einde van ieder schooljaar. In het getuigschrift koppelt de leerkracht het leerniveau van het kind aan de persoonlijke ontwikkeling die het doormaakt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven