Christelijke Basisschool De Rank

Koekoekstraat 1 5702 PM Helmond

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Dit is het schoolvenster van CBS De Rank in Helmond. Fijn dat u ons bezoekt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfvertrouwen
  • zelfredzaam en sociaal vaardig
  • communicatief vaardig
  • verantwoordelijk en respectvol
  • onderzoekend en durven kiezen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
379
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven