Islamitische Basisschool Salah Eddin El Ayyoubi

Venuslaan 29 5702 GA Helmond

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Salah Eddin El Ayyoubi

Het team

Toelichting van de school

Op onze school staat een ervaren professioneel team van onderwijsgevend en ondersteunend personeel. Moslims en niet moslims werken samen met elkaar om het beste onderwijs te verzorgen. 

Het managementteam verzorgt de dagelijkse leiding en geeft sturing aan de school. 

De groepsbezetting voor het schooljaar 2023-2024 ziet er als volgt uit:

 • Groep 1/2a juf Anja Driessen en juf Eminegül Eken
 • Groep 1/2b juf Helnique Bongers en juf Eminegül Eken
 • Groep 1c juf Rabia Ulu(start instroomgroep vanaf januari 2024)
 • Groep 3 juf Romy Vrijsen
 • Groep 4 juf Hümeyra Dincer, juf Eminegül Eken en juf Anke Verbakel 
 • Groep 5 juf Monique Verhaegh en juf Fatma Ulu
 • Groep 6 juf Daphne van Melis
 • Groep 7 meneer Jos Verbakel
 • Groep 8 juf Dilara Öztürk
 • De Taalklas juf Neslihan Güres
 • Godsdienstige vorming meneer Mustapha Lahlah en meneer Abdelhamid Fkihi
 • Maatschappijleer juf Neslihan Emre
 • Klassenassistent-conciërge meneer Amin El Fakihi
 • juf Rabia Ulu (tot aan de wintervakantie) en juf Sawsanne Mokadim ondersteuning groepen 1/2 a en b
 • Taalcoördinator juf Fatma Ulu
 • Rekencoördinator juf Anke Verbakel
 • Trainers Rots en Water : juf Anja Driessen, juf Helnique Bongers, juf Anke Verbakel en meneer Jos Verbakel

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kortdurend verlof wordt intern vervangen. Voor langdurig (ziekte)verlof plaatsen we een vacature. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal en rekenen zijn de hoofdvakken. Wij besteden meer uren aan taal dan andere scholen voor po.

37 % Van onze leerlingen heeft een weging. Dit betekent dat onze leerlingen meer risico lopen op een taalachterstand en daardoor leerachterstand. De meeste leerlingen van onze school komen met weinig Nederlandse taalvaardigheid en een kleine woordenschat in groep 1. Door veel tijd te investeren met heel goede methodes die aansluiten bij onze populatie proberen we een heel grote inhaalslag te maken met onze kinderen en bevorderen we gelijke kansen.  Wij toetsen regelmatig om te kunnen beoordelen of wij de juiste aanpak bieden en of de leerlingen genoeg uitgedaagd worden. 

Onze lesmethodes :

Taal

Piramide

Veilig Leren Lezen

Taal Actief 4

Karakter

Leeslink

Rekenen

Rekenplein

Pluspunt

Wereldoriëntatie, geschiedenis en biologie:

Zaken

Natuurzaken

Tijdzaken

Wereldzaken

Maatschappijleer

Samsam

Schrijven

Pennenstreken

Engels

Join in 

De gymlessen worden verzorgd/aangestuurd door de gymspecialisten meneer Jos Verbakel en juf Charon van Lieshout. Daarnaast worden er ook lessen verzorgd door JIBB. 

Wetenschapslessen worden gegeven door Mad Science

Dramalessen vanaf groepen 5 worden verzorgd Helder Theater. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij denken niet in beperkingen maar in kansen en mogelijkheden.

Voor ons is het belangrijk dat :

Het kind met plezier naar school komt;

Er een groei in resultaten is;

En de groep niet onevenredig belast wordt.

Daar waar wij al het mogelijke hebben gedaan en we weten dat het samen niet meer gaat,gaan we op zoek naar "wat/hoe/wie dan wel". Onze kinderen hebben recht op de juiste begeleiding.

Onze populatie heeft bijzondere en uiteenlopende kenmerken waarbij centraal staan: identiteit, taal en prestatie. Binnen deze kenmerken zijn verschillende lagen in intensiteit. Middels ons aanbod, ruim 10 u taal en minimaal 5 u rekenen per week, hoge verwachtingen hebben van het kind en ruimte bieden voor wie je bent, komen wij onze populatie tegemoet. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school kent een laag aantal doorverwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs. Wij bieden al onze kinderen wat ze nodig hebben om zo goed mogelijk te ontwikkelen. Als hiervoor expertise, materiaal en deskundigheid nodig is kopen we dat in. Wij zien geen belemmeringen maar kansen. Deze houding van ons willen we ook naar de toekomst toe borgen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal Stap voor Stap biedt 6 dagdelen per week opvang voor peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. Stap voor Stap is VVE gecertificeerd. Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met juf Safae Dahmani. Zij is te bereiken onder telefoonnummer: 0643143549

Terug naar boven