Islamitische Basisschool Salah Eddin El Ayyoubi

Venuslaan 29 5702 GA Helmond

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Salah Eddin El Ayyoubi

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Salah Eddin El Ayyoubi. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor meer informatie over de school verwijzen we u graag naar de site van de school http://salaheddinelayyoubi.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Waarden en normen
  • Identiteit
  • Veiligheid
  • Respect
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen op tijd op school zijn. De lessen starten om 08.30 en niet 5 of 10 minuten later. Voor de rust binnen de school moet er gelijk begonnen kunnen worden. Als uw kind elke dag 5 minuten te laat komt , mist hij op jaarbasis 5x5x40=1000 minuten aan lestijd. Dat zijn ruim 17 uren aan kostbare onderwijstijd. Uw kind vindt het zelf ook heel vervelend om later binnen te komen dan de rest. De groep is dan al begonnen en uw kind is dan weer te laat.

Komt uw kind vaak te laat dan wordt de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gebracht. 

Vanaf 08.15 kan uw kind terecht op het schoolplein. Dan is er toezicht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven