Mondomijn

Abendonk 17 5706 WB Helmond

  • Schoolfoto van Mondomijn
  • Schoolfoto van Mondomijn
  • Schoolfoto van Mondomijn

In het kort

Toelichting van de school

Visie van Mondomijn

Mondomijn draagt vanuit visie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en aantoonbare excellente kwaliteit bij aan de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Vanuit het beeld dat kinderen zich 24/7 ontwikkelen is ons aanbod breed en integraal en overstijgt het de doelen van onderwijs en kinderopvang. Wij werken intensief samen met partners vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’. De professionals in ons kindcentrum werken vanuit kracht, vanuit samenwerking en vanuit een gedeelde pedagogische visie. Op basis van intern en extern wetenschappelijk onderbouwd onderzoek ontwikkelt Mondomijn voortdurend, met de samenleving van nu en de toekomst in ons vizier.

meer info?

http://www.mondomijn.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Let op: Kinderen starten bij Mondomijn vanaf 0 jaar. Als bijna 4 jarigen worden ze uitgeschreven, om als 4 jarigen goed ingeschreven te kunnen worden voor wetgeving op onderwijs. Dit geeft een vertekend beeld mbt het aantal in  en uitschrijvingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
386
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven