Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier

Schutsboom 67 5706 KH Helmond

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Leerlingentevredenheid

In oktober/november 2015 hebben we in de groepen 5 tot en met 8 weer leerlingtevredenheidsonderzoeken afgenomen. Deze onderzoeken laten wij eens in de vier jaar uitvoeren door de School & Innovatie Groep en zijn bedoeld om een beeld te krijgen over hoe tevreden de leerlingen zijn over De Vendelier. Er hebben 332 leerlingen meegedaan aan het onderzoek.  In bijgevoegd document kunt u een samenvatting lezen van de resultaten van het laatst gehouden tevredenheidsonderzoek.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2015 hebben wij ouders gevraagd om mee te werken aan een oudertevredenheidsonderzoek. De ouders hebben aan deze oproep (deels) gehoor geheven, de respons kwam uit op 31%. Door deze relatief lage respons zijn de resultaten helaas minder representatief en betrouwbaar. Toch geven de resultaten ons wel aanwijzingen voor de verdere ontwikkeling van de school. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat u over De Vendelier meer dan gemiddeld tevreden bent. De gemiddelde oudertevredenheidsscore komt uit op 70 en ouders geven De Vendelier het rapportcijfer 7,4. Het rapport is als bijlage toegevoegd. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven