Kindcentrum Talentrijk

Theo Driessenhof 35 5709 BA Helmond

  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Dalton-Kindcentrum Talentrijk.

We zijn een kindcentrum zijn, waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan. Een kindcentrum, waar kinderen graag naar toe gaan; waar ze zich ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. We zijn een Dalton-Kindcentrum met een duidelijke structuur in organisatie en onderwijsaanbod. We bieden goed onderwijs, gebaseerd op waarden en normen, en de uitgangspunten samenwerken, zelfstandigheid, (keuze)vrijheid, effectiviteit, reflectie centraal staan. Met als belangrijkste uitgangspunt voor ons handelen, het kind!
“Leren doe je elke dag!” en kan alleen plaatsvinden vanuit veiligheid en acceptatie en door initiatief en betrokkenheid.

Tot een volgende keer!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Vrijheid in Gebondenheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen zijn sinds dit schooljaar allemaal gevestigd op locatie Theo Driessenhof. Op deze locatie zijn alle leerjaren 1 t/m 8 aanwezig. De groepsgrootte is gemiddeld 24 kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij kindcentrum Talentrijk ontvangt elke ouder een jaarkalender, waarop precies staat beschreven welke activiteiten er plaatsvinden in de komende periodes. Ook is de kalender gedigitaliseerd en staat op onze website aangegeven welke activiteiten er op de planning staan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij Dalton-Kindcentrum Talentrijk zijn we ervan overtuigd dat leren alleen kan plaatsvinden vanuit veiligheid en acceptatie en door initiatief en betrokkenheid. Iedereen mag bij Dalton-Kindcentrum Talentrijk worden wie ze zijn. Met behulp van de kernwaarden van ons Daltononderwijs willen we omgeving creëren waarin onze kinderen hun vaardigheden, talenten en zichzelf zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Terug naar boven