IKC Trudo

St. Trudostraat 2 5708 GL Helmond

  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is er een hoge tevredenheid. Naast het feit dat we cyclisch een digitale tevredenheidslijst laten invullen door leerlingen merken we dit natuurlijk ook door gesprekken te hebben met kinderen en ouders. Jaarlijks nemen we daarnaast ook een veiligheidsscan af bij leerlingen uit groep 6-8. In de bijlage kunt u de resultaten van dit onderzoek zien.

In schooljaar 2018-2019 is er ook een leerlingraad opgericht.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Afgelopen jaar is er een tevredenheidsonderzoek geweest bij ouders. De resultaten vindt u in de bijlage. Verder spreken we met ouders in de MR, ouderraad, ouderpanel, in oudergesprekken en informeel. Daaruit blijkt een grote mate van tevredenheid

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven