IKC Trudo

St. Trudostraat 2 5708 GL Helmond

  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo

Het team

Toelichting van de school

De laatste jaren kent de school op het gebied van leerkrachten een evenwichtige opbouw van in de diverse leeftijden. 
Helaas zijn er op de arbeidsmarkt te weinig mannelijke leerkrachten om ook daar een evenwichtige opbouw te kunnen  realiseren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof en verzuim moeten we invullen vanuit de eigen formatie. Daartoe hebben we als school een flexibele schil. Dat betekent wel dat in geval van ziekte van leerkrachten bepaalde extra ondersteuning niet door kan gaan. Indien er veel leerkrachten tegelijk ziek zijn kan het voorkomen dat er geen vervanging mogelijk is. Dan zullen we ouders hierover informeren en kan het voorkomen dat de klas naar huis gestuurd wordt. Dit zullen we nooit dezelfde dag doen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij gaan uit van leeftijdsgroepen. Soms kan het voorkomen dat we combinatiegroepen moeten vormen om een evenwichtige verdeling te hebben.

Onze leerkrachten hebben allemaal scholing en coaching gehad op het gebied van muziek en dansante vorming. Jaarlijks wordt dit onderhouden zodat onze leerkrachten zelf kwalitatief goede lessen op deze gebieden kunnen geven. Voor verdiepende projecten huren we soms professionals in.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we via thema's. Aan het  thema worden activiteiten gepland die de verschillende ontwikkelgebieden goed aan bod laten komen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vakken lopen regelmatig in elkaar over. We willen steeds meer de integraliteit van vakken laten zien waardoor ons rooster niet zo specifiek is verdeeld als hierboven lijkt. Projecten zijn voorbeelden van een integrale aanpak. de totale lestijd is in alle groepen gelijk: 25.25 uur per week.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe is elk kind welkom op onze school. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van uw kind kijken we dan samen of we uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft. In veel gevallen zal dat zo zijn. Soms zullen we onze kennis moeten vergroten. In het ondersteuningsprofiel leest u waar onze kwaliteiten al liggen. Dit wil echter niet zeggen dat we niet openstaan voor onderwijsbehoeften die daarin niet zijn verwoord, of waarmee we nog minder ervaring hebben. Een voorbeeld daarvan is onderwijs aan dove leerlingen in samenwerking met Kentalis. Gaat u vooral met ons in gesprek.

We hebben op school extra ondersteuning voor leerlingen met onderwijsbehoeften die niet in de reguliere klas kunnen worden gerealiseerd, een plusklas en pluswerk voor meer begaafde leerlingen, coördinatoren op het gebied van lezen, rekenen, rots en water, vve.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven