IKC Trudo

St. Trudostraat 2 5708 GL Helmond

  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Integraal Kindcentrum Trudo. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wij willen op deze manier een zo actueel mogelijk beeld van onze school te geven.  
Meer informatie vindt u op onze website: www.trudoschoolstiphout.nl . Wilt u onze school graag bezoeken neem dan telefonisch (0492-525391) of via de mail (directie@trudoschoolstiphout.nl) contact op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op niveau
  • Excellentieprofiel Technologie
  • Brede vorming, cultuur
  • Balans Chromebooks en papier
  • Certificaat Veilige school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Binnen een krimpende markt zien we een toename van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen is gestegen van 210 in oktober 2020 naar 239 in oktober 2023. Ons marktaandeel binnen de wijk is vergroot. Afhankelijk van de woningmarkt en de uitvoering van bouwprojecten verwachten wij nog een lichte stijging van het aantal leerlingen in de komende jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een continurooster. Op maandag, dinsdag en donderdag eten de kinderen van 12.00-12.15 in de eigen klas met de eigen leerkracht. Daarna gaan zij een half uur buiten spelen onder toezicht van de leerkrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons veiligheidsplan is aandacht voor diverse aspecten van veiligheid. 
De RIE ligt op dit moment ter goedkeuring voor aan de beoordelaar en zal later worden geüpload.

Terug naar boven