De Goede Herder

Montgolfierstraat 71 5703 EB Helmond

  • Centrale ruimte in de school
  • Speellokaal in de onderbouw
  • Ons schoolgebouw aan de Montgolfierstraat

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool De Goede Herder!

Onze school is een veilige en warme plek.
We zijn trots op onze kinderen en hun verschillende talenten.
Samen met u geven we uw kind een fijne en leerzame tijd op onze school.

De informatie die u vindt op deze website kom niet alleen van ons.
U vindt er ook informatie over onze school vanuit de inspectie voor onderwijs en DUO.

We nodigen u graag uit voor een rondleiding, u bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots
  • Betrokken
  • Respect
  • Veilig
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wilt u uw kind aanmelden op onze school, neem dan gerust contact met ons op.
Op onze website www.bs-goedeherder.nl vindt u onder de knop "Aanmelden" informatie over de aanmeldprocedure. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven