Openbare Basisschool Brandevoort

de Plaetse 150 5708 ZJ Helmond

  • Op deze locatie zijn 15 groepen gehuisvest. U vindt er de groepen 1 t/m 8.
OBS Brandevoort bevindt zich in het hart van de wijk
  • Op deze locatie zijn de groepen 1 t/m 5 gehuisvest. Het gebouw wordt gedeeld met de kinderopvang
  • Een groep 5 op locatie De Hoeves
  • Beide locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar.
  • Met regelmaat openen wij op feestelijke wijze samen een thema of project.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven