Openbare Basisschool Brandevoort

de Plaetse 150 5708 ZJ Helmond

  • Op deze locatie zijn 15 groepen gehuisvest. U vindt er de groepen 1 t/m 8.
OBS Brandevoort bevindt zich in het hart van de wijk
  • Op deze locatie zijn de groepen 1 t/m 5 gehuisvest. Het gebouw wordt gedeeld met de kinderopvang
  • Een groep 5 op locatie De Hoeves
  • Beide locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar.
  • Met regelmaat openen wij op feestelijke wijze samen een thema of project.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

OBS Brandevoort hanteert een schoolevaluatiesysteem waarbij de resultaten van ons onderwijs nauwgezet gevolgd worden. Diverse toetsen en dus ook de Cito-eindtoets maken deel uit van dat evaluatiesysteem. Jaarlijks bekijken we in welke mate we onze doelen bereiken en of bijstelling van beleid nodig is.

OBS Brandevoort wil met betrekking tot de Cito-eindtoets structureel boven het landelijk gemiddelde scoren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt gebaseerd op de uitslagen van het leerlingvolgssysteem (Cito), methodegebonden toetsen, leerlingkenmerken zoals werkhouding, doorzettingsvermogen en ambitie en observaties van de leerkrachten. Het schooladvies komt onder leiding van de leerkracht van groep 8 tot stand in overleg met meerdere collega's, interne begeleiding en management. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS Brandevoort is in 2017 door de inspectie bezocht. Op basis van dat bezoek heeft de school de beoordeling "GOED" ontvangen. Dat wil zeggen dat de inspectie veel vertrouwen heeft in de onderwijskwaliteit op OBS Brandevoort.

OBS Brandevoort rapporteert jaarlijks aan de onderwijsinspectie. Resultaten van ons onderwijs worden ook beschikbaar gesteld aan ouders.

Terug naar boven