Openbare Basisschool Brandevoort

de Plaetse 150 5708 ZJ Helmond

  • Op deze locatie zijn 16 groepen gehuisvest. U vindt er de groepen 1 t/m 8.
OBS Brandevoort bevindt zich in het hart van de wijk
  • Op deze locatie zijn een deel van de groepen 1 t/m 5 gehuisvest. Het gebouw wordt gedeeld met kinderopvang SPRING
  • Een groep 5 op locatie De Hoeves
  • Beide locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar.
  • Met regelmaat openen wij op feestelijke wijze samen een thema of project.

Het team

Toelichting van de school

Op OBS Brandevoort werkt een relatief groot team van betrokken professionals. Binnen het relatief jonge team van leerkrachten beschikken we over specialisten op het gebied van taal en rekenen, cultuur, sport, lezen, ICT&media, management, jonge kind, SVIB, motoriek en zorg en begeleiding. Het onderwijs in de groepen wordt ondersteund door onderwijsassistenten, conciërges en een administratief medewerker. De school wordt geleid door een managementteam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel, proberen wij altijd bekende gezichten voor de groep te plaatsen. Mocht dit niet lukken, dan maken wij gebruik van het bedrijf QRABBL. Zij hebben experts met passie die workshops hebben ontwikkeld. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons kleuteronderwijs willen wij niet "vangen" in afgebakende uren per vakgebied. Wij spelen veel, bewegen veel en proberen ons onderwijs af te stemmen op de behoeftes van de leerlingen. De collega's hebben trainingen gevolgd op het gebied van "spelend leren" van Tessel.

Wij werken met kleine kringen en grote kringen en ook de "EDI-ontwikkeling" (instructie) op school, wordt doorgetrokken naar onze kleutergroepen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit overzicht is slechts een richtlijn. Wij kijken naar de behoefte van een groep. Soms is er meer rekentijd nodig, soms minder, soms is er meer tijd voor spelling nodig, soms minder.

Iedere groep gaat 26 uur per week naar school. Wij onderscheiden ons door extra tijd te besteden aan culturele vorming, "brainportonderwijs" en bijvoorbeeld de optredens van onze leerlingen bij het "Vestefestival".

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Graag verbreden we kennis die bij individuele collega's in het bezit is. Er is kennis genoeg aanwezig, maar die mag nog meer bij alle collega's terecht komen. Het huidige traject m.b.t. schrijfonderwijs is daar een heel mooi voorbeeld van.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven