Openbare Basisschool Brandevoort

de Plaetse 150 5708 ZJ Helmond

 • Op deze locatie zijn 15 groepen gehuisvest. U vindt er de groepen 1 t/m 8.
OBS Brandevoort bevindt zich in het hart van de wijk
 • Op deze locatie zijn de groepen 1 t/m 5 gehuisvest. Het gebouw wordt gedeeld met de kinderopvang
 • Een groep 5 op locatie De Hoeves
 • Beide locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar.
 • Met regelmaat openen wij op feestelijke wijze samen een thema of project.

In het kort

Toelichting van de school

OBS Brandevoort - Samen Leren Samen Leven

Welkom op het SchoolVenster van OBS Brandevoort. Via dit schoolvenster geven wij u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van de rijksoverheid (DUO), de Inspectie en van de school. Waar nodig geven we een korte toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Prettig omgaan met elkaar
 • Structuur & veiligheid
 • Creativiteit & plezier
 • Openbaar & modern
 • Goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld over twee locaties in de wijk. De locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar. Op locatie De Plaetse zitten ongeveer 400 leerlingen. Op locatie De Hoeves zitten ongeveer 200 leerlingen. Op beide locaties zijn de groepen 1 t/m 5 aanwezig. De groepen 6,7 en 8 zijn alleen op locatie De Plaetse gehuisvest. Kinderen uit hetzelfde gezin zitten op dezelfde locatie. De groepsgrootte is gemiddeld 26 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
539
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden groep 1 t/m 8

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur – 14.30 uur  
 • woensdag: 08.30 uur – 12.30 uur

Opvang:

Vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur via Spring Kinderopvang

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven