Openbaar Kindcentrum de Stroom

Rijnlaan 103 5704 HZ Helmond

  • Kleinschalig en gemoedelijk maar ook volop in ontwikkeling!
  • Naast een peuterspeelzaal is er in het kindcentrum ook een voor- en naschoolse opvang.
  • Je bent welkom op De Stroom
  • Wij vinden dat leren begint bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
  • Veel aandacht voor creativiteit in denken en werken. We besteden ook veel aandacht aan kunstonderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij dat de leerlingen van De Stroom de school een hoger rapportcijfer geven dan het landelijk gemiddelde cijfer. Ook ten opzichte van de vorige peiling (2014) scoren we een hoger rapportcijfer.

De uitgebreide rapportage is besproken met

  • het team,
  • de ouders (MR en meedenkgroep van ouders) 
  • de kinderen (o.a. met de kinderraad)
 Acties n.a.v. deze besprekingen worden de komende periode uitgevoerd
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Terug naar boven