Openbaar Kindcentrum de Stroom

Rijnlaan 103 5704 HZ Helmond

 • Kleinschalig en gemoedelijk maar ook volop in ontwikkeling!
 • Naast een peuterspeelzaal is er in het kindcentrum ook een voor- en naschoolse opvang.
 • Je bent welkom op De Stroom
 • Wij vinden dat leren begint bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
 • Veel aandacht voor creativiteit in denken en werken. We besteden ook veel aandacht aan kunstonderwijs.

Het team

Toelichting van de school

 • Op De Stroom werkt een bevlogen en betrokken team van professionals.  
 • Er zijn pedagogische medewerkers in de opvang en het peuterwerk en leerkrachten in de school. Er werken ongeveer 15 mensen op De Stroom.
 • Het team bestaat uit zowel mannen als vrouwen.
 • Op De Stroom werken ook een specialist cultuureducatie en een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
 • Het team wordt ondersteund door een administratief medewerker, een concierge en een directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Omdat we het van belang vinden dat de kinderen zoveel als mogelijk begeleid worden door bekende gezichten nemen collega's meestal de taken over van de leerkracht die verlof heeft.

Mocht er sprake zijn van een langdurig verlof wegens ziekte dan zoeken we naar een passende oplossing. een eventuele vervanger van buiten wordt dan op maat begeleid.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Kindcentrum heeft een samenwerking met stichting JIBB. Elke week is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs die lessen bewegingsonderwijs geeft in de groepen 3 t/m 8. In groep 1/2 wordt ook door de vakleerkracht lessen bewegingsonderwijs en het beweegdiploma aangeboden.

De specialist kunsteducatie geeft i.s.m. de eigen leerkracht lessen kunstbeschouwing, handvaardigheid en tekenen. Daarnaast worden we door hem als school begeleid om het onderwijs m.b.t. kunsteducatie verder te ontwikkelen.   

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het team van De Stroom doet zijn uiterste best om breed arrangementen aan te kunnen bieden. Wij denken zoveel als mogelijk in kansen in plaats van beperkingen. Wij realiseren dat er grenzen zitten aan wat we kunnen bieden maar zien tegelijkertijd ook ontwikkelkansen voor ons zelf als organisatie.

Vanuit onze wil om te denken in kansen en mogelijkheden zijn we altijd bereid om het gesprek met ouders aan te gaan en de mogelijkheden samen te bekijken. Wij zien de uitdaging in de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen en willen dit benaderen vanuit een positief perspectief.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven