De Straap

Twentehof 200 5709 KG Helmond

  • De Straap is een gastvrije school, waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn.
  • Een mooi, goed onderhouden gebouw met een gymzaal en een speelzaal en 2 speelplaatsen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Straap kent homogene jaarklassen; alleen bij de kleuters zitten de leerlingen gemengd (groep 1 en 2).

Voor alle vakken hanteert de school lesmethoden die strikt gevolgd worden. Voor leerlingen die meer hulp nodig hebben zijn extra instructiemomenten georganiseerd, voor leerlingen die meerbegaafd zijn wordt levelwerk ingezet. Stadsbreed bestaat HiLevel voor hoogbegaafde kinderen.

Iedere groep heeft minimaal 3 dagdelen in de week 2 mensen voor de groep, hetzij 2 leerkrachten of een leerkracht met een assistent. Deze 'dubbeloptijden' worden ingezet om leerlingen extra hulp te bieden.

Het onderwijs op de Straap kenmerkt zich door een goed en veilig pedagogisch klimaat, duidelijke structuur, effectieve leertijd en zoveel mogelijk handen in de klas.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven