De Straap

Twentehof 200 5709 KG Helmond

  • De Straap is een gastvrije school, waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn.
  • Een mooi, goed onderhouden gebouw met een gymzaal en een speelzaal en 2 speelplaatsen.

In het kort

Toelichting van de school

De Straap is een 'gewone' school. Daarmee bedoelen we dat we geen bijzonder onderwijsconcept volgen zoals bv Montessori of Daltononderwijs, maar dat de kinderen in gewone jaarklassen zitten, waar wordt gewerkt met vaste lesroosters en vaste lesboeken.

Er is veel structuur en rust in de school. Zowel voor kinderen als voor personeel zijn er duidelijke gedragsregels. Pestgedrag of discriminatie accepteren we niet! Hard werken, maar dan in een prettige, veilige sfeer waar humor ook een belangrijke rol speelt. Kinderen (en personeel) komen graag naar school! Doordat er 3 dagdelen 2 mensen voor de groep staan, is er veel mogelijkheid voor extra begeleiding.

De Straap scoort al jaren een hoge eindcito, boven het landelijk gemiddelde. Dit heeft mede geleid tot het behalen van het predicaat "Excellente basisschool".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Predicaat Excellente school
  • multicultureel, saamhorigheid
  • gastvrijheid; hartelijke sfeer
  • structuur; duidelijkheid
  • open communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven