De Straap

Twentehof 200 5709 KG Helmond

  • De Straap is een gastvrije school, waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn.
  • Een mooi, goed onderhouden gebouw met een gymzaal en een speelzaal en 2 speelplaatsen.

In het kort

Toelichting van de school

De Straap is een openbare basischool en vormt samen met openbare basisschool De Rakt en Spring Kinderopvang onderdeel van Openbaar Kindcentrum Rijpelberg.

In ons kindcentrum doen kinderen praktische vaardigheden en kennis op, die ze hun verdere leven nodig hebben. 

In deze gids beschrijven we wat voor een kindcentrum we zijn én willen zijn in de toekomst als De Rakt en De Straap samengaan, waar onderwijs en opvang voor staan, hoe de sfeer is, hoe alles georganiseerd is en hoe ouders en verzorgers betrokken worden. 

Onze opvang en ons onderwijs zijn in beweging én ontwikkeling. Hoe we dit vorm en inhoud geven, welke verbeteringen we nastreven, kunt u vinden in het schoolplan en het pedagogisch werkplan van Spring Kinderopvang. Waar nodig maken we in deze gids verwijzingen naar die plannen.                  Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Predicaat Excellente school
  • multicultureel, saamhorigheid
  • gastvrijheid; hartelijke sfeer
  • structuur; duidelijkheid
  • open communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven