Wilhelmina Basisschool

Bachlaan 9 5707 RM Helmond

  • De school in het groen (vanuit ballon)
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool
  • Schoolfoto van Wilhelmina Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

  1. Wij beschikken over een vervangingspooler (3 dagen per week). Deze pooler zal als eerste ingezet worden bij vervanging bij verlof c.q. ziekte.
  2. Wij zijn aangesloten bij bureau Clooser. Dit bureau zorgt - indien mogelijk - voor vervangers, mochten wij méér vervanging nodig hebben. Helaas neemt hun aanbod steeds verder af en kunnen zij vaak geen vervangers aandragen. 
  3. Inzetten van ambulante collega's c.q. onderwijsassistenten.
  4. Gelukkig zijn tevens onze parttime collega's bereid om in nood extra te werken.

Wij maken ons wel grote zorgen m.b.t. de vervangingen. Het grote gebrek aan vervangers zal méér en méér een groot probleem gaan vormen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina.

Dit profiel is het uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’.

Het ondersteuningsprofiel helpt verwachtingen af te stemmen tussen ouders en school. Het profiel moet wettelijk minimaal een keer per vierjaar worden vastgesteld en ondertekend. Het zorgbeleid op onze school is afgestemd op het strategische beleidsplan van het samenwerkingsverband 30-08. In deze plannen is een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten dienen als vertrekpunt voor activiteiten in de komende jaren. Aangezien ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en ontwikkelingen op schoolniveau in het verlengde van elkaar liggen, zijn er gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd.

De visie die in de bovengenoemde strategische beleidsplannen is geformuleerd, is sterk verbonden met de ontwikkelingen rondom ‘passend onderwijs’. Het opstellen van een ondersteuningsprofiel is daarbij een belangrijk onderdeel. In ons ondersteuningsprofiel neemt het handelingsgericht werken een belangrijke plaats in. Ons ondersteuningsprofiel sluit aan bij de eisen, die vanuit het samenwerkingsverband zijn gesteld aan het niveau van de basiszorg en is gebaseerd op het ingevulde Q3 instrument dat alle scholen in het SWV hebben ingevuld.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven