Kindcentrum Dierdonk

Nijendaldreef 1 5709 RK Helmond

  • Zij-aanzicht
  • Voorzijde schoolplein
  • Voorzijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk
  • Impressie jubileum 1996-2016

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Centrale Eindtoets 2019

Het gemiddelde van de Centrale Eindtoets 2019 van basisschool Dierdonk is 538,6  

Alle leerlingen van de groepen 8 hebben deelgenomen aan de Centrale Eindtoets 2019. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Dierdonk vinden wij het belangrijk om goed zicht te houden op de ontwikkeling van onze kinderen.
Dit doen wij o.a. middels observaties, kind-(ouder)gesprekken, doelenbladen en metingen van methode- en niet methode gebonden toetsen. Deze gegevens vormen het uitgangspunt om voor het kind een beredeneerd aanbod samen te stellen.

Wat betreft de niet-methode geboden toetsen maken wij gebruik van de metingen van Cito. Hierbij meten wij de kinderen adaptief. Dit wil zeggen dat een kind een meting krijgt die past bij zijn of haar ontwikkeling. Ook het moment waarop we deze meting afnemen wordt zorgvuldig overwogen, zodat het kind de meting maakt op het moment dat dit passend is.

Twee keer per jaar worden er analyses gemaakt van de metingen. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau. Deze analyses helpen ons als school om steeds ons onderwijs te verbeteren en aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen van de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviesprocedure Voortgezet Onderwijs

Preadvies

Dit preadvies Voortgezet Onderwijs wordt in groep 7 wordt door de school - de leerkrachten van groep 6, 7 en de intern begeleider, de adjunct-directeur en de directeur aan de ouder(s)/verzorger(s) afgegeven.

Schooladvies

Het schooladvies Voortgezet Onderwijs wordt in groep 8 wordt door de school - de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de intern begeleider, de adjunct-directeur en de directeur aan de ouder(s)/verzorger(s) afgegeven.

Een advies wordt voorafgaand aan de Centrale Eindtoets Basisonderwijs afgegeven. Wij vinden het belangrijk dat we ons advies baseren op kind kenmerken, observaties, aangevuld met gegevens vanuit methode gebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen. Het resultaat van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs wordt gebruikt als aanvullende informatiebron naar het Voortgezet Onderwijs.

Heroverweging

Wanneer een score van de Centrale Eindtoets hoger uitvalt dan het oorspronkelijke schooladvies, dan wordt het advies heroverwogen. Deze heroverweging kan leiden tot een bijstelling van het schooladvies. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd. Een heroverweging is niet van toepassing bij een score lager of gelijk aan het oorspronkelijke schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool Dierdonk kent sinds maart 2019 de waardering Goed. De kwaliteitsgebieden; Onderwijsproces, Schoolklimaat en Kwaliteitszorg & Ambitie, zijn een voorbeeld voor andere scholen. 

In de bijlage leest u het rapport van de bevindingen van de Inspectie. 

Terug naar boven