Kindcentrum Dierdonk

Nijendaldreef 1 5709 RK Helmond

  • Zij-aanzicht
  • Voorzijde schoolplein
  • Voorzijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Dierdonk... samen groeien naar jouw toekomst!

Deze missie wordt ondersteund door de kernwaarden Veiligheid – Verbinding – Ontwikkelen.

Veiligheid: Veiligheid staat voorop. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind in goede handen is. Een kind met een veilig gevoel is in staat om optimaal te leren. Ons kindcentrum mag gelukkig al vele jaren het certificaat Veilige School dragen.

Verbinding: Je komt naar het kindcentrum om te ontmoeten, om er nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes te leren, om je dag zinvol en plezierig door te komen in de klas en om te verbinden. Verbinden dat je er samen mag zijn, dat je van elkaar mag leren, dat je met elkaar kunt lachen, leren, zingen, sporten, muziek maken en zoveel meer.

Ontwikkelen: Ontwikkelen doe je als mens, ontwikkelen doe je ook als Kindcentrum Dierdonk. Ons kindcentrum staat midden in het traject om van een traditioneel leerstofjaarklassensysteem naar een kindcentrum te gaan waar kindgericht onderwijs met het personaliseren van het leren centraal staan. Hierbij stellen we onszelf steeds de vraag: ‘Wat is het beste voor het kind?’. Hier zijn veel ontwikkelingen aan vooraf gegaan. Voor deze ontwikkelingen hebben we in 2022 het predicaat Excellente School ontvangen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Personaliseren van het leren
  • Ondersteuningsaanbod in Oase
  • Excellente School
  • Veilige School
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de bouw van de wijk Dierdonk, werd de school gekenmerkt door een sterke aanwas van nieuwe leerlingen. Op onze allereerste teldatum 1 oktober 1996 konden we 130 leerlingen verwelkomen. In mei 2009 kende de school haar leerlingenpiek met 944 leerlingen. De wijk is inmiddels volgebouwd en de extreme leerlingenaanwas is inmiddels afgenomen. De periode van leerlingenkrimp gaat over in een periode met een stabiel leerlingenaantal. Januari 2024 telt ons kindcentrum zo'n 450 kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
427
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang:

Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen zelf kiezen uit veel aantrekkelijke activiteiten die tussen de middag georganiseerd worden.

Zoals de muziekdocent, die een extra muziekles geeft, een aanbod van diverse muzikale en dansante activiteiten, sport in de gymzaal. En wat te denken van techniek, lego, spelletjes, handvaardigheid, bouw, poppenkast, schaken, dammen en tafelvoetbal. Vanzelfsprekend wordt er ook voldoende mogelijkheid geboden om gewoon lekker buiten te spelen op het schoolplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven