Kindcentrum Dierdonk

Nijendaldreef 1 5709 RK Helmond

  • Zij-aanzicht
  • Voorzijde schoolplein
  • Voorzijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Dierdonk

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Dierdonk... samen verbinden!

Waar we voor staan:

Geborgenheid, veiligheid, positiviteit en warmte. Je mag zijn wie je bent. Je mag zeggen wat je denkt en voelt binnen de grenzen van respect en veiligheid.

Groei en ontwikkeling. Leren is ook zelfstandig worden, op eigen benen leren staan, keuzes leren maken, zelfvertrouwen hebben en autonoom leren denken en handelen. Wij dragen samen verantwoordelijkheid. 

Gevoel is een heel voornaam menselijk aspect. We leren door gevoelens onszelf en anderen kennen en zo leren we ook rekening met elkaar te houden.

We vatten bovenstaande samen in de missie: “Iedereen is de uitdaging waard”


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is de uitdaging waard
  • Personaliseren van het leren
  • Ondersteuningsaanbod in Oase
  • Certificaat Veilige School
  • Certificaat Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de bouw van de wijk Dierdonk, werd de school gekenmerkt door een sterke aanwas van nieuwe leerlingen. Op onze allereerste teldatum 1 oktober 1996 konden we 130 leerlingen verwelkomen. In mei 2009 kende de school haar leerlingenpiek met 944 leerlingen. De wijk is inmiddels volgebouwd en de extreme leerlingenaanwas is inmiddels afgenomen. De periode van leerlingenkrimp gaat over in een periode met een stabiel leerlingenaantal. Januari 2023 telt ons kindcentrum zo'n 450 kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
435
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang:

Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen zelf kiezen uit veel aantrekkelijke activiteiten die tussen de middag georganiseerd worden.

Zoals de muziekdocent, die een extra muziekles geeft; een aanbod van diverse muzikale en dansante activiteiten; sport in de gymzaal. En wat te denken van het technieklokaal; het legolokaal; het spelletjeslokaal; het stiltelokaal; het handvaardigheid lokaal; het bouwlokaal; het poppenkastlokaal; het schaak- en dammenlokaal; het natuurlokaal. Vanzelfsprekend wordt er ook voldoende mogelijkheid geboden om gewoon lekker buiten te spelen op het schoolplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven