In het hart van het hout

Slegersstraat 2 A 5706 AX Helmond

  • Zien en benutten van talenten en kansen. Passend onderwijs voor alle leerlingen, in een uitdagende en veilige leeromgeving.
  • Coöperatieve werkvormen en samenwerken
  • Het jaarlijkse groot project wordt afgesloten met een presentatie waar kinderen hun talenten kunnen laten zien.
  • Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaardelijk voor ontwikkeling
  • Vooruitdenken en vooroplopen in een digitaal tijdperk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk door professionals die werkzaam zijn in de eigen school ingevuld. Continuïteit en herkenbaarheid van medewerkers vinden we zowel voor kinderen als ouders belangrijk.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool St. Odulfus bestaan er zowel homogene als heterogene groepen. Ons onderwijs is gericht op het zoveel mogelijk aansluiten bij de diverse onderwijsbehoefte van kinderen. Dit betekent dat er een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod van leerstof en activiteiten is. Daarnaast is er veel expertise in school, waardoor er veel leerlingen op een professionele en passende manier in hun ontwikkeling ondersteund worden.

Leerlingen volgen onderwijs in vaste groepen, met eigen leerkrachten. Daarnaast heeft de school twee ondersteuningsgroepen (voor extra ondersteuning op cognitief of sociaal-emotioneel gebied) en een verrijkingsgroep (voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong), waar doelgroepleerlingen naar behoefte gebruik van maken. 

Naast groepsleerkrachten, zijn er een docent handvaardigheid, dans en drama en bewegen (JIBB) bij school betrokken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven