In het hart van het hout

Slegersstraat 2 A 5706 AX Helmond

  • Zien en benutten van talenten en kansen. Passend onderwijs voor alle leerlingen, in een uitdagende en veilige leeromgeving.
  • Co√∂peratieve werkvormen en samenwerken
  • Het jaarlijkse groot project wordt afgesloten met een presentatie waar kinderen hun talenten kunnen laten zien.
  • Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaardelijk voor ontwikkeling
  • Vooruitdenken en vooroplopen in een digitaal tijdperk

Contactgegevens

In het hart van het hout

Slegersstraat 2 A
5706 AX Helmond

Telefoon:
0492523701
Schoolwebsite:
www.inhethartvanhethout.nl
E-mailadres:
info@inhethartvanhethout.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting QliQ Primair Onderwijs

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
3775
Website schoolbestuur:
www.qliqprimair.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland

Terug naar boven