In het hart van het hout

Slegersstraat 2 A 5706 AX Helmond

  • Zien en benutten van talenten en kansen. Passend onderwijs voor alle leerlingen, in een uitdagende en veilige leeromgeving.
  • Coöperatieve werkvormen en samenwerken
  • Het jaarlijkse groot project wordt afgesloten met een presentatie waar kinderen hun talenten kunnen laten zien.
  • Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaardelijk voor ontwikkeling
  • Vooruitdenken en vooroplopen in een digitaal tijdperk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij ons kindcentrum In het Hart van het Hout

In het Hart van het Hout is een integraal kindcentrum, waar professionals in onderwijs, opvang en zorg vanuit één visie en als één team samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. In ons kindcentrum telt en doet ieder kind mee, in een omgeving waarin alle kinderen samen kunnen opgroeien en zicht optimaal ontwikkelen. Op een vertrouwde en sfeervolle plek, midden in de wijk Mierlo-Hout, waar je elkaar kunt ontmoeten, je samen kunt ontwikkelen en waar je mag ontdekken wat je talenten zijn. Een plek die zich kenmerkt door vertrouwen, veiligheid, belangstelling en aanmoediging. 

Graag tot ziens in ons kindcentrum!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Ontmoeten
  • Ontwikkelen
  • Integraal
  • Inclusief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen zijn verdeeld over twee locaties in de wijk. De locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar. Op locatie Dolfijnlaan zitten ongeveer 160 kinderen. Op locatie Slegersstraat zitten ongeveer 220 kinderen. Op beide locaties zijn de leerjaren 1 t/m 8 aanwezig. De groepsgrootte is gemiddeld 24 kinderen. We zien in de afgelopen jaren een lichte daling in het leerlingenaantal. Dit is o.a. te verklaren door de vergrijzing van de wijk. Ons kindcentrum verwacht in de komende jaren uiteindelijk te stabiliseren en binnen enkele jaren zullen we gehuisvest zijn in een nieuw gebouw op locatie Slegersstraat. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het Hart van het Hout is een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 -13 jaar.  We zijn 52 weken per jaar open van 7.00 tot 19.00 uur. In deze tijd is er voor ieder kind een passend arrangement mogelijk. 

Vanaf 8.15 uur kunnen kinderen binnen lopen, en om 8.30 uur starten we met het programma. Kinderen lunchen op de “lange” dagen op school, dat heet ook wel een continurooster. Medewerkers en vrijwilligers begeleiden samen tijdens het overblijven. Kinderen nemen hun eigen (gezonde) lunchpakket mee. We denken hierbij aan brood en drinken (geen koolzuurhoudende dranken) met eventueel een gezonde aanvulling in de vorm van fruit en/ of groenten. 

Bij ons kindcentrum ontvangt elke ouder een jaarkalender, waarop precies staat beschreven welke activiteiten er plaatsvinden in de komende periodes. Ook is de kalender gedigitaliseerd en staat op onze website aangegeven welke activiteiten er op de planning staan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven