Kindcentrum Mozaiek

Nieuwveld 61 5702 HW Helmond

Schoolfoto van Kindcentrum Mozaiek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht met verlof is, zal deze worden vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kindcentrum Mozaïek is een reguliere basisschool en biedt als zodanig in principe onderwijs aan alle kinderen. Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan wanneer we handelingsverlegen zijn en voor een kind op zoek gaan naar een andere school.

Kindcentrum Mozaïek organiseert ook de centrale opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd die rechtstreeks uit het buitenland komen en geen Nederlands spreken. Bedoeling is dat deze buitenlandse leerlingen van 4 tot 11 jaar, aanspreekbaar in de Nederlandse zijn en bekend zijn met de Nederlandse schoolcultuur. Vanaf het moment dat ze instromen blijven ze één jaar op onze school. Het ons doel om de kinderen tijdens dat jaar op taal, lees en rekengebied voldoende bagage mee tegeven zodat ze op de uitstroomschool kunnen aansluiten bij leeftijdgenoten. NT2-kinderen komen niet alleen uit de buurt van de school maar ook uit andere wijken van Helmond en uit omliggende plaatsen. Kenmerken van aanbod en organisatie zijn:

 • Speciaalgeschoold personeel.
 • Ruim de helft van de leertijd wordt besteed aan taal/lezen.
 • Er is verder ruimte voor de andere schoolvakken.
 • Gebruik wordt gemaakt van de methodes ‘Taalmozaïek’ (gr 1-2), Veilig Leren Lezen (gr 3) en ‘Mondeling Nederlands’ (gr. 4 t/m 8) en Horen Zien en Schrijven (gr 4 t/m8).
 • Ontwikkelingsperspectieven voor alle kinderen voor de vakken taal, lezen en rekenen.
 • Organisatievan het schooljaar in 4 periodes van 10 weken.
 • Vorderingen toetsen na elke periode van 10 weken.
 • Clustering in de organisatie vanwege instroom gedurende het gehele jaar.
 • Tussentijds informeren van ouders middels gesprekken op basis van het leerlingendossier.
 • Warme overdracht naar de vervolgschool.

Voor meer informatie en beelden zie de Prezie op onze website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven