Kindcentrum Mozaiek

Nieuwveld 61 5702 HW Helmond

Schoolfoto van Kindcentrum Mozaiek

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Mozaïek wil een school zijn, die kinderen voorbereid om goed te kunnen functioneren in een snel veranderende maatschappij. Als wijkschool begeleiden we de kinderen vanuit een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. We hebben daarvoor een peuterspeelzaal, kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. In ons onderwijsaanbod wordt veel aandacht geschonken aan de onderwijs-kansen-ontwikkelingen, waarbij de accenten liggen op taalonderwijs en talentontwikkeling. We willen dit doen in een prettige en veilige werkomgeving waar kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan. Ieder voelt zich verantwoordelijk voor zichzelf, de ander en de omgeving. We bieden onze kinderen, vanuit hun eigenaarschap, ruimte en hulp bij het ontwikkelen van hun zelfstandigheid, talenten en sociale vaardigheden, zodat ze klaar zijn voor hun toekomst als sociaal wereldburger. 

Als speciale opdracht zien we het begeleiden van onze nt2 kinderen. Kindcentrum Mozaïek biedt voor alle kinderen daarom een extra dimensie vanuit de kernwaarden:      

  • We zijn verschillend en gelijk
  • We leren van elkaars achtergrond
  • We zijn nieuwsgierig zonder te oordelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalschool
  • Gezonde school
  • Veilige school
  • Samenwerken
  • Multi-cultureel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Doordat we, vanaf januari 2012 een afdeling onderwijs aan nieuwkomers hebben binnen ons kindcentrum, hebben we een toename van het aantal leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
353
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum Mozaïek is gevestigd in het gebouw 'Noorderpoort'.  In dit gebouw zijn onder andere ook Spring kinderopvang en de afdeling Onderwijsassistent van ROC Ter Aa gehuisvest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven