Basisschool Westwijzer

Cortenbachstraat 70 5707 TJ Helmond

 • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer

Het team

Toelichting van de school

Naast de leerkrachten die hierboven beschreven staan, hebben we binnen ons team ook nog andere expertises:

 • - NT-2 specialist 
 • - R.T. er
 • - Rots en Water trainer
 • - Speelplezier coach

Wat we niet binnen ons team hebben, maar wel binnen ons gebouw hebben gehaald zijn:

 • - Logopedie
 • - Orthopedagoog


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen

Er is sinds het schooljaar 2020-2021 geen bovenschoolse voorziening meer, dit betekent dat de school zelf zorg moet dragen voor het vervangen van zieke leerkrachten en BBOW uren Binnen onze school proberen we de organisatie zo in te richten dat we op een flexibele manier de vervangingen goed kunnen opvangen. Bij langdurige vervangingen zullen we mogelijk vervangers zoeken en aanstellen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op westwijzer werken we met thuisgroepen en Wijzers. Binnen de thuisgroepen is er extra ondersteuning om kinderen te bieden wat ze nodig hebben. We differentiëren op niveau. Vanaf groep 6 op niveau 1F en 1S.  Daarnaast hebben we verschillende aanpakken die we binnen bepaalde groepen uitvoeren.

Zo hebben we:

 • Taalwijzer (kleuters die extra taalaanbod krijgen op verschillende momenten)
 • Taalwijzer  (groep 7 leerlingen die net wat extra's nodig hebben om toch die kans te krijgen om naar het VMBO-T te kunnen)
 • Taalwijzer  nieuwkomers (voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen)
 • Vakwijzer  (groep 7 en 8 leerlingen die meer praktisch gericht willen werken-Pilot met Vakcollege) 

Binnen de school is de verdeling van de groepen zo georganiseerd:

Wijzer 1 -> Peuterspeelzaal / Kinderdagopvang

Wijzer 2 -> Leerjaar 1-2-3-4              

Wijzer 3 -> Leerjaar 5-6-7-8               

Binnen de thuisgroepen hebben de kinderen mentoren om kindgesprekken te houden. verder werken de kinderen ook met een doelenboek en een kindplan.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De lestijden zijn voor alle groepen van 8.30-14.30


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen uit Wijzer 2 en 3 hebben elk jaar minimaal 970 lesuren. Hun lesdag duurt van 8.30-14.30 uur. Zij hebben dagelijks een half uur lunchpauze.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor het volledige ondersteuningsprofiel kunt u klikken op de bijlage. 

Voor de volledigheid willen we aangeven dat het S.O.P. op dit moment herschreven wordt. We gaan uit van een Bestuurs Ondersteunings Profiel, met daarbij een bijlage waarin school-specifiek informatie wordt toegevoegd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Westwijzer stelt jaarlijks in samenwerking met Korein Kinderopvang - Peuterspeelzalen een VVE-locatieplan op. Hierin worden VVE-doelstellingen voor het komende schooljaar opgenomen.

Terug naar boven