School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn

Raafstraat 8 5702 PW Helmond

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

In deze schoolgids stellen wij SBO de Toermalijn aan u voor.

De schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die bij ons op school zijn of geplaatst gaan worden. Voor alle andere geïnteresseerden verschaft  deze gids informatie.

In de gids staat het door het bestuur vastgestelde onderwijskundig beleid in algemene lijnen beschreven.

Daarnaast is er per schooljaar een  kalender met veel praktische informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • groei
 • ruimte krijgen
 • geloof in eigen kunnen
 • elke dag een nieuwe kans
 • voorspelbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

en ook:

 • samenwerking met huisartsen en kinderartsen
 • samenwerking met Sociale Teams Helmond
 • samenwerking met allerlei instellingen gericht op diagnostiek en behandeling van kinderen
 • samenwerking met bibliotheek
 • samenwerking met advies- en begeleidingsdiensten zoals: OMJS / BCO
 • samenwerking met politie, gemeente, leerplicht
 • samenwerking met diverse stagescholen

Terug naar boven