Rooms Katholieke Basisschool De Sterrenwacht

Branding 47 -49 3224 GA Hellevoetsluis

  • Tijdens sociale vaardigheidslessen werd er aandacht besteedt aan de mooie kanten van ieder mens. Geef elkaar eens een compliment.
  • Samen werken, samen spelen, samen sporten, samen plezier maken!
  • Onze lokalen bieden uitdagende materialen en hoeken met de mogelijkheid zoveel mogelijk talenten te ontwikkelen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op RKBS de Sterrenwacht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.rkbsdesterrenwacht.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven