Samenwerkingsschool De Brandaris

Branding 55 3224 GA Hellevoetsluis

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Brandaris

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden centraal
  • Saamhorigheid en Betrokkenheid
  • Openbaar
  • Effectieve leerlingenzorg
  • Veiligheid en Zelfredzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanwege het streven naar een kwalitatief goede samenwerkingsschool in de wijk de Struyten in Hellevoetsluis, hebben OBS De Brandaris en RKBS De Sterrenwacht  de onderwijshanden ineengeslagen.
Per oktober 2021 zullen minimaal 350 leerlingen onderwijs volgen op onze school. We verwachten dat de stijging van het leerlingaantal zal aanhouden, vanwege de toenemende instroom in de groepen 1/2.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
349
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een regulier rooster, dat houdt in dat de kinderen tussen de middag naar huis gaan of kunnen overblijven (op kosten van ouders)
De tijden verschillen iets vanwege het kunnen brengen en halen van eventuele broertjes en zusjes op de andere locatie.
Zie hieronder de tijden van de locaties:

Locatie Branding:
Deuren gaan open om 08:15 en om 12:45
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 - 11.45 uur en 13.00 - 15.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.00 uur

Locatie Plataanlaan:
Deuren gaan open om 08:15 en 12:45
Maandag, dinsdag, donderdag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur
Vrijdagmiddag 08:30 - 12:00 en 13:00 - 14.45 uur uit 

Voor de voorschoolse en naschoolse opvang kunt u een overeenkomst afsluiten bij de Kinderkoepel of Smallsteps.
Voor de tussenschoolse opvang (overblijf) kunt u uw kind aanmelden via overblijven met Edith. 
Aan alle bovenstaande opvangmogelijkheden zijn kosten verbonden.

www.kinderkoepel.nl
www.smallsteps.nl
www.overblijvenmetedith.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven