OBS 't Schrijverke

P A de Genestetlaan 2 3221 VP Hellevoetsluis

Schoolfoto van OBS 't Schrijverke

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van OBS 't Schrijverke op 'Scholen op de kaart'. 

Obs ’t Schrijverke is een openbare basisschool met ongeveer 170 kinderen in Hellevoetsluis.

Op deze pagina vindt u informatie over onze school. Ook op onze website www.obstschrijverke.nl kunt u informatie vinden. Heeft u interesse in onze school, dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek.

De standaardgegevens op deze pagina's zijn afkomstig van DUO en inspectie aangevuld met actuele informatie en toelichting van de school zelf.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • samenwerken
  • innoveren
  • ontwikkelen
  • deskundigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons gedragsprotocol hebben wij beschreven hoe wij omgaan met gedrag in de school. Hierin staan ook de schoolregels en verschillende protocollen zoals: pestprotocol en protocol sociale media vermeld. U vindt een link naar ons gedragsprotocol onderaan deze pagina.

Terug naar boven