Openbare basisschool Het Palet

Jachthoornpad 1 3223 HR Hellevoetsluis

Schoolfoto van Openbare basisschool Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u belangstelling heeft voor onze school en ons Daltononderwijs.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken maakt het verschil
  • Dalton
  • Excellentie
  • Plusgroepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
424
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor opvang voor en na schooltijd kunnen ouders terecht bij de Kinderkoepel ( www.dekinderkoepel.nl) en Catalpa kinderopvang

(www.kinderopvang-beestenboel.nl).

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven