Openbare Basisschool de Wateringe

Bremstraat 1 3222 XA Hellevoetsluis

Dit is onze school!

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in alle relevantie informatie over De Wateringe. Deze informatie is afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Deze informatie kunt u gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind. Voor een goede keuze raden wij u vooral aan om ook op onze school te komen kijken. Kijk in onze keuken, proef de sfeer en laat u ter plekke informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de school. Door dit te doen zult u, voor uzelf, de beste basis creëren om een juiste keuze voor uw kind te maken

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid
  • Leren centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Wateringe staat in de wijk Noord-West van Hellevoetsluis.

De verwachting van het leerlingaantal zal liggen tussen 170 en 180 leerlingen. 

Onze leerlingen hebben een 'wereldse' achtergrond. Ze komen vanuit verschillende plekken van de wereld; Nederland, Turkije, Antillen, Syrië, Marokko, Australië, Ghana en nog veel meer! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de leervorderingen van hun kind(eren) onderhouden we regelmatig contact. Hieronder vindt u verschillende middelen en momenten, buiten de reguliere bijeenkomsten zoals ouder- kind gesprekken en adviesgesprekken over leerlingen van groep 8.  

Ouderbetrokkenheid 
De ouders en de school spelen een belangrijke rol bij de opvoeding van het kind. Tussen de ouders en de school is een goede communicatie een voorwaarde om het kind goed te kunnen begeleiden op zijn of haar weg naar volwassenheid. De school zal de ouders op de hoogte stellen als het gedrag en/of de leerprestaties van het kind hiertoe aanleiding geven. De school verwacht van de ouders, dat zij ook op tijd eventuele veranderingen in de thuissituatie doorgeven aan de school. Deze samenspraak zal op basis van wederzijds respect het grootste succes hebben.  

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 
De ouders worden op de hoogte gehouden via: 

- de schoolgids de website Parro 

- Gesprekken en rapportage over de ontwikkeling en welbevinden van hun kind(eren) 

- Incidentele gesprekken op initiatief van de leerkracht of ouder

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven