OBS De Wateringe, een kleurrijke school waar ieder kind tot zijn recht komt.

Bremstraat 1 3222 XA Hellevoetsluis

Schoolfoto van OBS De Wateringe, een kleurrijke school waar ieder kind tot zijn recht komt.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in alle relevantie informatie over De Wateringe. Deze informatie is afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Deze informatie kunt u gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind. Voor een goede keuze raden wij u vooral aan om ook op onze school te komen kijken. Kijk in onze keuken, proef de sfeer en laat u ter plekke informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de school. Door dit te doen zult u, voor uzelf, de beste basis creëren om een juiste keuze voor uw kind te maken. De Wateringe zal u niet teleurstellen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Wateringe staat in de wijk Noord-West van Hellevoetsluis. Dit is een wijk die de afgelopen jaren aan het vergrijzen is. Dit betekent automatisch dat er steeds minder leerlingen zullen zijn. De verwachting is dat de school stabiel zal blijven op een leerlingaantal dat zal liggen tussen 125 en 135 leerlingen. In de grafieken ziet u dat de school meer leerlingen telt dan hierboven vermeld staat. De reden hiervoor is dat de Wateringe per 01-08-2013 gefuseerd is met de Eerste Montessorischool Hellevoetsluis. Deze fusieschool is een school met twee onderwijsconcepten geworden namelijk het Montessoriconcept en het concept van De Wateringe. In dit Venster hebben wij in onze eigen teksten alleen de gegevens opgenomen van De Wateringe.
Weergave

Leerlingen
321
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven