1ste Openbare Montessorischool Hellevoetsluis

Rie Mastenbroekplein 2 3223 KJ Hellevoetsluis

  • Schoolfoto van 1ste Openbare Montessorischool Hellevoetsluis
  • Schoolfoto van 1ste Openbare Montessorischool Hellevoetsluis
  • Schoolfoto van 1ste Openbare Montessorischool Hellevoetsluis
  • Schoolfoto van 1ste Openbare Montessorischool Hellevoetsluis
  • Schoolfoto van 1ste Openbare Montessorischool Hellevoetsluis

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in alle relevantie informatie over de 1ste Openbare Montessorischool Hellevoetsluis. Deze informatie is afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Deze informatie kunt u gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind. Voor een goede keuze raden wij u vooral aan om ook op onze school te komen kijken. Kijk in onze keuken, proef de sfeer en laat u ter plekke informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de school. Door dit te doen zult u, voor uzelf, de beste basis creëren om een juiste keuze voor uw kind te maken.Onze school zal u niet teleurstellen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Veiligheid
  • Samen
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven