RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan

Rode Kruislaan 3 3223 MA Hellevoetsluis

  • In de grote hal werken kinderen in kleine groepjes of met een leerkracht of onderwijsassistent.
  • Wij zijn een gezonde school. We stimuleren gezonde tussendoortjes, een gezonde lunch en het drinken van water.
  • Het 'groene' schoolplein nodigt de kinderen uit tot actief en creatief buitenspelen.
  • Lezen is leuk en zo belangrijk! Samen met de Bibliotheek op school zorgen wij voor een mooi leesaanbod.
  • Door deze zeven gewoontes leren kinderen verantwoordelijke keuzes maken, samenwerken en sturing te geven aan hun leerproces.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de school[pagina van de RKBS hendrik Boogaard, locaie Rode Kruislaan. Op deze schoolpagina vindt u informatie over de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor vragen of een toelichting kunt u altijd contact opnemen met de school. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
551
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven