RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan

Rode Kruislaan 3 3223 MA Hellevoetsluis

  • In de grote hal werken kinderen in kleine groepjes of met een leerkracht of onderwijsassistent.
  • Wij zijn een gezonde school. We promoten gezonde tussendoortjes, een gezonde lunch en het drinken van water.
  • Door middel van gevarieerde opdrachten leren kinderen over geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs.
  • Het 'groene' schoolplein nodigt de kinderen uit tot actief en creatief buitenspelen.
  • Schoolfoto van RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
292
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven