De Bron

Plataanlaan 6 3224 TT Hellevoetsluis

Schoolfoto van De Bron

In het kort

Toelichting van de school

Bij ons op CBS De Bron werken we met de Leader in me (LIM) van Steven Covey.

De Bron aan de Plataanlaan in Hellevoetsluis wordt ook wel de 'Blauwe school' genoemd.

Een fijne school voor elke leerling!

Plezier, groei en respect zijn voor ons de kernwaarden van het onderwijs op de Bron.

De Bron heeft, naast een gedegen leerstofaanbod, goede opbrengsten en een voortdurende onderwijsontwikkeling ook veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei, plezier en respect
  • Leader in me school
  • Veiligheid
  • Oog voor het individuele kind
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven