De Bron

Plataanlaan 6 3224 TT Hellevoetsluis

Schoolfoto van De Bron

In het kort

Toelichting van de school

Bij ons op CBS De Bron werken we met de Leader in me (LIM) van Steven Covey.

De Bron aan de Plataanlaan in Hellevoetsluis wordt ook wel de 'Blauwe school' genoemd.

Een fijne school voor elke leerling!

Plezier, groei en respect zijn voor ons de kernwaarden van het onderwijs op de Bron.

De Bron heeft, naast een gedegen leerstofaanbod, goede opbrengsten en een voortdurende onderwijsontwikkeling ook veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 zaten er 187 kinderen op CBS De Bron.

Nieuwe ouders kunnen naars school bellen of mailen om een afspraak te maken voor een intakegesprek en een rondleiding door onze fijne school.

Door de sluiting van locatie Christinaplaats in juli 2020 is het leerlingaantal teruggelopen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven