RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan

Rode Kruislaan 3 3223 MA Hellevoetsluis

  • Schoolfoto van RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan
  • Schoolfoto van RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan
  • Takenbord van een kleutergroep waarop de 8 intelligenties te zien zijn.
  • Schoolfoto van RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan
  • Schoolfoto van RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op RKBS Hendrik Boogaard,

Dit SchoolVenster biedt u een inkijkje de Rooms Katholieke Basisschool Hendrik Boogaard, Rode Kruislaan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hbsrkl.nl

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. We verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven en we zorgen ervoor dat niemand anders dan noodzakelijk toegang heeft tot deze gegevens. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Scholen hebben iets langer de tijd gekregen om deze wet goed in te voeren. Op de website van het bestuur vindt u hierover meer informatie, waaronder het IBP-beleid, de privacyverklaring en privacyreglement. Er is ook beleid op het gebruik van foto's en video's in de school. De directeur van de school kan te allen tijde verbieden dat ouders op school foto’s maken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind staat centraal
  • Respect en vertrouwen
  • Binnen heldere kaders
  • Vier Keer Wijzer school
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven