Basissch De Marliaantjes

Hammerweg 8 7447 SM Hellendoorn

  • Het logo van de Marliaantjes verwijst naar de wegwijzer die op de rotonde in Marle staat. Onze kinderen komen vanuit alle kanten van Marle.
  • Er is veel werk- en speelruimte in én om de school.
  • Sport en beweging is een vast en belangrijk onderdeel van de schoolweek. Daarnaast nemen we deel aan toernooien en bijv. de Avond4Daagse.
  • Wij bieden bijna alle vakken in samenhang aan. Per jaar staan 5 projecten centraal, waarvan we er 1 of 2 aan de ouders presenteren.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 hebben in maart 2023 de jaarlijkse leerlingtevredenheidspeiling ingevuld. We zijn blij te horen dat de leerlingen zich veilig voelen. En dat ze aangeven dat ze (bijna/helemaal) nooit gepest worden op school. Belangrijke voorwaarden voor leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen op school. Met betrekking tot het leren geven de leerlingen aan dat ze erg tevreden zijn over wat ze leren op school. En dat de uitleg en hulp van de juffen als heel erg goed wordt ervaren. Gemiddeld geven de leerlingen een 7,8 als rapportcijfer voor de school. We zijn blij met de feedback van de leerlingen en zullen over de uitkomsten zowel met het leerlingpanel, het team, de MR en het ouderpanel in gesprek gaan. Met als doel: behouden wat goed gaat/staat en kansen benutten om samen te blijven werken aan een fijne en veilige school waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De driejaarlijkse oudertevredenheidspeiling is in maart 2022 afgenomen. Met een respons van ruim 86% geeft de uitkomst een representatief en betrouwbaar beeld. Ouders zijn positief over het schoolklimaat (8,5), onderwijsleerproces (8,1), informatie en communicatie (8,5). Ontwikkelkansen zien ouders met name op het gebied van het aansluiten van de leerstof bij het niveau van hun kind (7,8) en de uitdaging die aan hun kind geboden wordt om zich maximaal te ontwikkelen (7,7). Gemiddeld geven ouders een 8,3 als rapportcijfer voor de school. Mooie en belangrijke uitkomsten die besproken worden met het team, de MR en het ouderpanel en benut om ons onderwijs te verbeteren. Want goed onderwijs voor ieder kind is wat ons elke dag drijft en waar we ons samen met ouders sterk voor willen maken!
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven