Basissch De Marliaantjes

Hammerweg 8 7447 SM Hellendoorn

  • Het logo van de Marliaantjes verwijst naar de wegwijzer die op de rotonde in Marle staat. Onze kinderen komen vanuit alle kanten van Marle.
  • Wij bieden bijna alle vakken in samenhang aan. Per jaar staan 5 projecten centraal, waarvan we er 2 aan de ouders presenteren.
  • Naast de reguliere gymlessen doen we ook met veel extra sportactiviteiten mee.
  • Er is veel werk- en speelruimte in én om de school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Christelijke basisschool De Marliaantjes. Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden waardoor we de kinderen in staat stellen zich te ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden met hun eigen gaven en talenten. Hierin werken we nauw samen met ouders. Daarbij vinden we het voor kinderen, teamleden en ouders belangrijk dat er een veilig en fijn leer- en leefklimaat heerst op school. In dit alles vormt de Christelijke identiteit, met de Bijbel als uitgangspunt de basis van onze waarden en normen en keuzes die wij als school maken.

Vanuit passie voor de kinderen en goed onderwijs is ons motto: Samen kom je verder!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen kom je verder!
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verdraagzaamheid
  • Waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de basis voor de bekostiging van het onderwijs. Hiervoor is het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober van elk jaar van belang. Op 1 oktober 2020 telden we 52 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven