Christelijke basisschool De Es

Noord Esweg 26 7447 GB Hellendoorn

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Es
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Es
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Es
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Es
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Es

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs met Perspectief - Verbeeldend Onderwijs op een vertrouwde dorpsschool waar je je thuis voelt

Welkom op basisschool De Es. Op deze site wil ik u graag informeren over de kwaliteit van ons onderwijs. Die kwaliteit van onderwijs staat of valt met meer dan alleen de kwaliteit van de meester of juf voor de klas. In één overzicht de belangrijkste informatie over onze school:        

- 8 jaargroepen, dus GEEN combinatie groepen
- Gemiddeld aantal leerlingen per groep: 25
- Kleine groepen bij de start op de basisschool.
- Een school met onderwijs voor de toekomst.
- Vernieuwd schoolgebouw
- Een groen speel- en ontdekeiland.
- Bovengemiddelde resultaten
- Engels vanaf groep 1
- Een vakdocente bewegingsonderwijs 

Het team van De Es is trots op:
- Onze school (die we u graag laten zien)
- Kleine kleutergroepen voor een goede start
- Samenwerking met de bibliotheek
- Onderwijs op maat, gericht op wat uw kind nodig heeft
- Open christelijke basisschool waar kinderen geleerd wordt respectvol met elkaar om te gaan
- Onze dorpsschool, onder andere door de samenwerking met de Hellendoornse Harmonie  

U bent van harte welkom om met uw kind te komen kijken.

Roel Roelofs, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Ouders zijn full partners
  • Engels voor ieder kind....
  • Waar je lekker in je vel zit
  • Bibliotheek op school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven