Basisschool Sint Sebastianus

Bibenstraat 19 7447 CK Hellendoorn

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het totaalcijfer dat ouders onze school gaven is een 8,2

Een prima score waar we erg tevreden over zijn. Over het algemeen kunnen we aan de hand van de op deze manier verkregen gegevens stellen dat ouders in grote lijnen tevreden zijn, dat zij ons zien als een goede en betrouwbare partner in de opvoeding van hun kinderen waarbij goede communicatie, kwalitatief goed onderwijs, goede leerlingenzorg en de goede en open sfeer op school bijzonder worden gewaardeerd. Uiteraard zijn we continu in ontwikkeling en altijd bezig om de kwaliteit hoog te houden en daar waar nodig te verbeteren.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven