Basisschool Sint Sebastianus

Bibenstraat 19 7447 CK Hellendoorn

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de St. Sebastianusschool. 

Op deze website wil ik u graag informeren over ons onderwijs.

Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste kenmerken van onze school:

Wij hebben een fiijne school in een gezellig gebouw middenin het dorp met ruimte voor alle kinderen.

Onze school is laagdrempelig en er heerst een gemoedelijke sfeer.

Belangrijke kenmerken van onze groepen:

- 8 groepen, gemiddeld aantal kinderen: 22

- Geen combinatiegroepen

- Kleine groepen in de onderbouw

Als school hebben we veel aandacht voor kwaliteit. 

We behalen bovengemiddelde resultaten en streven naar een goede balans tussen kennis en vaardigheden.

We hebben veel aandacht voor taal en lezen en beschikken over een zeer uitgebreide schoolbibliotheek.

We willen een gezonde school zijn en hebben daarom een vakdocent bewegingsonderwijs.

Op de St. Sebastianusschool hebben we veel aandacht voor culturele activiteiten. Wekelijks krijgen de kinderen muziekles van onze vakdocent muziek en maandelijks zijn er groepen die optreden in ons Sebastheater. 

Er is veel ruimte voor talentontwikkeling. In de Werkwinkel is plek voor uitdagend onderwijs en tijdens onze Bas Academie wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden zoals techniek, koken, beeldende vorming en programmeren.

Natuurlijk bent u van harte welkom om met uw kind te komen kijken. 

Ingrid Kuipers, directeur  


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht, kwaliteit en sfeer
  • Geborgenheid
  • Zelfstandigheid
  • Avontuur
  • Schoolbibliotheek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven